MMA sopii etätöistä ja etätöiden järjestämisestä

Valtioneuvosto on ilmoittanut suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Työpaikoille suositeltiin etätyön käyttöä, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

THL:n mukaan jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.

Valtioneuvosto on päättynyt rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja määrännyt julkisen sektorin työnantajat määräämään ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Määräys ei koske yksityistä sektoria, mutta tästä valtioneuvoston määräyksestä on johdettavissa vahva suositus myös yksityiselle sektorille.

Huomioon tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tulee ottaa myös se, että työnantaja on työturvallisuuslain mukaan tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Katsomme, että nykyisessä epidemiatilanteessa työnantajan on erityisesti huolehdittava työntekijän ja työpaikan turvallisuudesta ja virukselle altistumisen minimoimisesta. Työpaikoilla on syytä huolehtia myös työntekijöiden ja työpaikan henkisestä hyvinvoinnista ja pyrittävä kaikin tavoin tukemaan työntekijöitä.

MMA suosittelee nyt epidemia-aikana etätöistä sopimista ja etätyön sallimista kaikissa sellaisissa töissä, joissa se suinkin on mahdollista.

Lue lisää koronaviruksen vaikutuksista jäsenistöömme osoitteessa mma.fi/korona.

KEVÄTKOKOUS ON PERUTTU JA PIDETÄÄN ETÄNÄ MYÖHEMMIN ILMOITETTUNA AJANKOHTANA.